Udalosti a výstavy

DL Lauko, s.r.o. ako distribútor pre tabakové a fajčiarske výrobky, nápoje, cukrovinky a suveníry, pravidelne navštevuje veľtrhy a výstavy na Slovensku i v zahraničí. Okrem toho sa snažíme budovať vzťahy s našimi obchodnými partnermi aj inými formami. Prvý krát v roku 2008 sme pre našich obchodných partnerov zorganizovali Nákupné – kontrakčné dni, kde sme im predstavili nový a aktuálny sortiment, ktorý im bol prístupný za výhodné ceny.

Vďaka našej aktivite, počas týchto udalostí, sa v spolupráci s obchodnými zástupcami snažíme poskytnúť čo najobjektívnejšie informácie o našom sortimente. Veľký dôraz kladieme na to, aby boli naši obchodní zástupcovia dostatočne vyškolení a zákazníkovi vždy k dispozícii. Každá z týchto udalostí je však najmä o tom, že ide o priateľské stretnutie a upevňovanie vzťahov, medzi obchodnými partnermi.

Veľmi radi sa zúčastňujeme aj na iných udalostiach s podobným zameraním, ako je naša obchodná činnosť. Aj vďaka týmto podujatiam dnes máme vynikajúce partnerské vzťahy:

• DANUBIUS GASTRO, 2020
• ESOTERIKA BIOSTYL, 2019
• BIOSTYLE a EZOTERIKA, 2018
• DANUBIUS GASTRO, 2018
• Gentlemen's Expo, 2017
• Danubius Gastro, 2017
• DANUBIUS GASTRO Bratislava, 2014
• HoryZonty, 2013
• Nákupné dni Trenčín, 2012
• Nákupné dni "Vysoké Tatry", 2011
• Stretnutie s obchodným partnerom – Gizeh, 2011
• Nákupné dni "Vysoké Tatry 2010",
• BELGICKO - Stretnutie s obch. partnerom Gryson nb: 2010.

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!